logo

Adresgegevens

Mozartlaan 105 (secretariaat)

2215 JW Voorhout

Ma t/m Vr

09:00-17:00

logo

Adresgegevens

Hofstraat 15

2231 CR Rijnsburg

Ma t/m Vr

08:30-17:00

Ouderparticipatie

Wilt u actief deelnemen aan de opvang van uw kind? Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de opvang van hun kind.

  • Meeleven door middel van informatie-uitwisseling en afspraken.
  • Meedenken en meebeslissen via de Oudercommissie over activiteiten, pedagogische, organisatorische en praktische zaken.

Ongeveer 4x per jaar vindt er een vergadering plaats. Als lid van de Oudercommissie heeft u formeel adviesrecht op een aantal terreinen, zoals het pedagogisch beleid, voedingsbeleid en de openingstijden.

Lees hier de reglementen van de oudercommissie (link).